Les Carabiniers (-1)

Salmoksis

O drăguţă parabolă despre inutilitatea războiului şi a ororilor lui. Godard a folosit cu măiestrie tehnica absurdului pentru a portretiza absurdul unei ideologii. Un film uman despre inuman.

Citește în continuare

Matka Joanna od aniolów (-1)

Salmoksis

Un film ce îşi regăseşte esenţa într-un orizont tarkovskyan al sacrului creştin, de data aceasta de factură apuseană. Ideea fundamentală pe care ne-o serveşte filmul este că dragostea e mai presus decât moartea, idee desprinsă din scripturile creştine. Modelul moral de jertfă transcende spaţiul vieţii biologice; aici jertfa nu se realizează prin moartea biologică ci, mai mult, prin moartea spirituală şi asumarea eternă a lipsirii de libertate prin pactul cu diavolul.

Citește în continuare

Údolí včel (-1)

Salmoksis

Un film umbros conturat pe ideea sentimentelor antagonice dintre lege şi iubire, care stă la baza acelui ev întunecat european.

Citește în continuare

雨あがる (1999)

Salmoksis

Film ce arată frumuseţea şi nobleţea omului. Indiferent de casta socială din care face parte omul are în interiorul lui virtuţi umane care îl face singular în univers. Dar mai cu seamă oamenii simpli deţin nealterate aceste virtuţi interioare, deoarece resortul lor este unul mai mult de natură spirituală decât materială

Citește în continuare

L'argent de poche (1976)

Salmoksis

Copii am fost noi înşine, copii au fost şi înaintea noastră şi, bănuiesc, că vor mai fi. Filmul de faţă pune într-o balanţă imaginară copii şi părinţi, din care Truffaut scoate sâmburele unei idei înţelepte!

Citește în continuare

裸の島 (-1)

Salmoksis

Un film care demonstrează că locul omului nu e în afara naturii ci în interiorul acesteia. Lumea înconjurătoare trebuie înţeleasă ca pe un dat ontologic omului; pentru aceasta, omul, trebuie să se împace mai întâi cu sine însuşi ca mai apoi, prin împăcarea cu sine însuşi, să se împace cu lucrurile şi evenimentele exterioare.

Citește în continuare
Top